Sibergah.comSiber Güvenlik Karargâhı

TCP/IP Nedir

TCP/IP, internetin ve bilgisayarların iletişim protokolüdür. Bir iletişim protokolü bilgisayarların birbirleriyle nasıl irtibata geçeceği ile alakalı kuralların tanımıdır. İntenet iletişim protokolü de bilgisayarın internet üzerinden iletişimin kurallarını belirler. Bu yazı dizimizde TCP/IP’nin temellerinden bahsedeceğiz.

Bu yazı dizisi ilk olarak 15.11.2007 tarihinde www.e-siber.com adresinde yer almıştır. Buradaki dizide, eski yazıları düzenleyip farklı bir bakış açısıyla eSiber.com’da yayınlıyoruz.

 

TCP/IP Nedir

TCP/IP, Transmission Control Protocol / Internet Protocol (İletim Kontrol Protokolü / İnternet Protokolü) kısaltmasıdır. Standartlar bilgisayarların internete ne şekilde bağlanması gerektiğini ve verilerin nasıl taşınacağını belirler. TCP/IP’nin iç yapısında ve katmanlarında veri iletişimini gerçekleştirmek için ayrı ayrı protokoller işlemektedir:

  1. TCP (Transmission Control Protocol: İletim Kontrol Protokolü): uygulamalar arası iletişim
  2. UDP (User Datagram Protocol: Kullanıcı Veri-akışı Protokolü): uygulamalar arasındaki en basit iletişim
  3. IP (Internet Protocol: İnternet Protokolü): bilgisayarlar arası iletişim
  4. ICMP (Internet Control Message Protocol: İnternet Kontrol Mesajı Protokolü): hatalar ve istatistikler için
  5. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol: Dinamik Barındırma Konfigürasyon Protokolü): dinamik adresleme için

 

TCP, Sabit Bağlantı Kullanır

Bir uygulama başka bir uygulama ile iletişime (TCP kullanarak) geçmek istediğinde; bir haberleşme talebi gönderir. Bu talebin tam adrese gönderilmesi gerekmektedir. İki uygulamanın buluşup bir el sıkışmasından sonra, TCP, iki uygulamadan biri tek taraflı olarak bağlantısını kesene kadar çift şeritli bir iletşim hattı kurar. UDP de TCP’ye çok benzerdir fakat daha basitçedir ve herhangi bir el sıkışması yapmadan bağlantıyı tek taraflı olarak tek yönden gerçekleştirir.

TCP/IP’ye en genel örnekler olarak şunlar verilebilir:

  • İnternet Tarayıcınız ve Bilgisayarınız TCP/IP Kullanır

Web tarayıcıları ve internet sunucuları TCP/IP protokolünü kullanır. Tarayıcınız internetten bir siteyi ekranınıza getirmek için o sayfanın barındırıldığı hosting ile TCP/IP aracılığıyla bağlanır ve hosting de o sitenin ana sayfasını sizin tarayıcınıza getirmek için yine TCP/IP protokolünü kullanır.

  • E-Postanız TCP/IP kullanır

Thunderbird ve Outlook gibi e-posta programları mail almak veya göndermek için TCP/IP kullanır.

  • İnternet Adresiniz aslında bir TCP/IP bileşenidir.

www.sibergah.com internet adresinin ip adresi: 70.39.150.65 dir. Bu IP adresi de standart TCP/IP protokolünün bir parçasıdır.

TCP/IP Nedir
TCP/IP Nedir

IP Nedir

IP, bilgisayarlar arası iletişim sağlamak için bağlantısız (connectionless) bir haberleşme protokolüdür. İki bilgisayarın birbirleriyle haberleşmesi esnasında herhangi bir haberleşme hattı kullanmaz. Bu IP’nin ağ hatlarına olan ihtiyacını azaltır. Böylece her hat aynı anda birden çok bilgisayarın birbirleri arasında haberleşmesi için kullanılabilir. IP ile veriler birbirinden bağımsız küçük “paketlere” ayrılır ve bilgisayarlar arasında internet aracılığıyla gönderilir. IP, her paketin hedefine “yönlendirilmesinden” sorumludur.

 

IP Yönlendiriciler (Routers)

Bir IP paketi bir bilgisayardan gönderildiği zaman önce bir IP yönlendiriciye ulaşır. IP yönlendiricisi paketin hedef noktasına direkt veya diğer bir yönlendirici ile ulaştılmasından sorumludur. Bu haberleşme hattında bir paketin takip ettiği yol diğer paketlerinkinden farklı olabilir. Yönlendirici trafik yoğunluğuna, ağdaki hatlara veya diğer faktörlere bağlı olarak doğru hedefi doğru adrese yönlendirmeden sorumludur.

 

Bağlantısızlık Kıyası

IP ile haberleşme, çok uzun bir mektubun bol miktarda küçük posta kartlarına yazılarak gönderilmesi gibidir. Her bir parça alıcıya giderken kendi yolunu kullanmakta veya bulmaktadır.

 

TCP/IP

TCP/IP, TCP ve IP’nin birlikte çalışmasıdır. TCP sizin web tarayıcınız ile ağ yazılımınız arasındaki haberleşmeye bakar. IP diğer bilgisayarlar ile haberleşmeye bakar. TCP veriyi gönderilmeden önce IP paketlerine ayrılmasından ve hedeflerine vardıklarında da bu paketlerin birleştirilmesinden sorumludur. IP paketlerin alıcıya gönderilmesinden sorumludur.

Bir Yorum Yazın