Sibergah.comSiber Güvenlik Karargâhı

TCP/IP Protokoller Ailesi

TCP/IP çok geniş ve farklı haberleşme protokollerinden oluşan bir protokoller ailesi gibidir. Her bir katmanında genelde birden çok protokol, katmana giriş veya katmandan çıkış yönünde TCP/IP iletişiminin temelini oluşturur. Her bir protokol kendisinden önceki veya sonraki protokol ile uyumlu çalışmak durumdadır.

TCP/IP protokoller ailesinde belli başlı bilinen 30-40 arası protokol vardır. Bunlardan başlıca olanları en temel haliyle şu şekildedir:

 

TCP – İletim Kontrol Protokolü

Bir verinin bir uygulamadan ağa iletilmesini sağlar. Verinin gönderilmeden önce IP paketlerine bölünmesinden; gönderildikten sonra da bunların birleştirilmesinden sorumludur.

IP – Internet Protokolü

Bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesine bakar. Veri paketlerinin internet üzerinden gönderilmesinden ve alınmasından sorumludur.

HTTP – Hyper Text Transfer Protocol

Web sunucusu (server) ile web tarayıcısı arasındaki haberleşmeye bakar. Bir web tarayıcısından web sunucusuna giden talepten ve web sayfalarının sunucudan alınıp tarayıcı ekranına getirilmesi için kullanılır.

HTTPS – Güvenli (Secure) HTTP

HTTP protokolü ile aynı işi görür. Fakat kredi kartı bilgileri ve diğer önemli kullanıcı girişlerinin güvenliğini sağlayacak şekilde SSL/TLS protokolüne dayanara”k encrypted (şifreli) olarak çalışır.

SSL – Güvenli Yuva Katmanı (Secure Sockets Layer)

Verinin güvenli iletilmesi için şifreleme yapan bir protokoldür. Yeni ve daha güvenli olan sürümüyle TLS olarak bilinir.

SMTP – Kolay Posta Transfer Protokolü

E-postaların iletilmesi için kullanılır.

MIME – Multi-purpose Internet Mail Extensions

SMTP’nin ses, müzik ve binary verilerinin TCP/IP ağları üzerinden iletmesini sağlar.

IMAP – Internet Mesaj Giriş Protokolü

E-postaların alınmasından ve saklanmasından sorumludur.

POP – Posta Ofisi Protokolü

E-postaların sunucudan kişisel bilgisayarınıza indirilmesinden sorumludur.

FTP – Dosya Transfer Protokolü

Bilgisayarlar arasındaki dosya transferinden sorumludur.

NTP – Ağ (Network) Zaman Protokolü

Bilgisayarlar arasındaki saat farkının eşzamanlı hale getirilmesinden sorumludur.

DHCP – Dinamik Barındırma Ayar Protokolü

Ağdaki bilgisayarlara bir IP numarası tahsis edilmesinden sorumludur.

SNMP – Basit Ağ Yönetim Protokolü

Ağ içerisinde bulunan switch ve router gibi cihazların yönetimi için kullanılır.

LDAP – Lightweight Dizin Giriş Protokolü

İnternetten kullanıcılar ve e-posta adresleri hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

ICMP – Internet Control Message Protocol

Ağ içerisindeki hatalarla uğraşmak ve onları yönetmek için kullanılır.

ARP – Adres Ayrıştırma Protokolü

IP tarafından IP adresi temelli olan bilgisayar ağ kartının donanım adresini bulmak için kullanılır.

RARP – Tersine Adres Ayrıştırma Protokolü

Bir bilgisayar ağ kartının donanım adresi temelli olan IP adresinin bulunması için IP protokolü tarafından kullanılır.

BOOTP – Başlatma (Boot) Protokolü

Bilgisayarların ağ üzerinden başlatılması (boot edilmesi) için kullanılır.

PPTP – Hedeften Hedefe Tünelleme (Tunneling) Protokolü

Özel ağlar arasında özel bir bağlantı tüneli (tunnel) kurulması için kullanılır.

Bir Yorum Yazın